0:00 / ???
  1. Død Fra Innsiden

From the recording Nuclear Extinction